XB106 - Sách tổng hợp hướng dẫn móc trang sức, cài áo, hoa trang trí

250,000₫
Sách hướng dẫn móc tổng hợp 238 mẫu.
Sách gồm 6 phần, hướng dẫn chi tiết bằng chart hình
Phần 1: Hướng dẫn móc các mẫu Doily đơn giản
Phần 2: Hướng dẫn móc Doily nâng cao
Phần 3: Hướng dẫn các mẫu trang trí, móc khoá nhỏ xinh
Phần 4: Hướng dẫn móc đường viền hoa, trang sức, cài áo.
Phần 5: Hướng dẫn đường viền, đầm váy, cổ áo...
Phần 6: Hướng dẫn đường viền nâng cao. 
Sách gồm 26 mẫu túi ví, hướng dẫn chi tiết bằng hình.

Sách dày 162 trang