Thông tin thanh toán

Chuyển khoản:

Ngân Hàng Vietcombank -CN TpHCM

Số tài khoản : 007 100 108 5732

Chủ tài khoản: Phạm Thị Lan Anh


Ngân Hàng Techcombank - CN Chợ Lớn
Số tài khoản : 114 2023 0959 014
Chủ tài khoản: Phạm Thị Lan Anh

Ngân Hàng Sacombank

Số tài khoản : 0600 3551 6649

Chủ tài khoản: Phạm Thị Lan Anh


Ngân Hàng HSBC

Số tài khoản: 0011 7025 7041

Chủ tài khoản: Phạm Thị Lan Anh


Ngân Hàng Đông Á - CN Tô Hiến Thành
Số tài khoản : 0101 121 867
Chủ tài khoản: Phạm Kim Nhật Anh

Ngân Hàng Agribank - CN Phú Nhuận
Số tài khoản: 1604 205 479 330
Chủ tài khoản: Phạm Kim Nhật Anh