Thước đo kim CQ161

25,000₫

Thước đo size kim chất lượng tốt.
- Hai bên đo như thước thẳng theo mm và inch
- Đo size kim quy ra các chuẩn:
Chuẩn mm
Chuẩn số theo US
Chuẩn số theo EU

Khách Hàng Thân Thiết giảm thêm 5%