Thước dây rút - Thước dây bấm

12,000₫

Thước dây bấm, có thể rút gọn, tiện dùng

Chiều dài 150cm