Sách Hướng Dẫn Móc Các Mẫu Móc Khoá Nhỏ Xinh XB023

180,000₫Sách Hướng Dẫn Móc Các Mẫu Móc Khoá Nhỏ Xinh. Bạn có thể sử dụng nhiều cỡ len sợi để thay đổi kích thước mẫu.  Sách hướng dẫn chi tiết bằng hình, rất đơn giản và dễ thực hiện.
Ngôn ngữ: Tiếng Hoa
Kiểu Chart: Chart hình
Số trang: 80 trang