Ruy Băng Ren Vintage cao cấp RB042

8,000₫Ruy Băng Ren Vintage dùng trang trí nón, túi xách, phụ kiện thủ công.