Ruy Băng Caro RB028 bản 4cm

15,000₫Ruy Băng Caro RB028 bản 4cm dùng trang trí nón, túi xách thủ công, 
Ruy Băng Caro dùng làm nơ kẹp tóc, cột cài tóc.
Ruy Băng Caro bẳng vải, dùng 2 mặt.