Quai túi xách - Quai thắt hạt gỗ BA057 - Hoa Tay Handmade

79,000₫

 

Quai túi xách - Quai thắt hạt gỗ BA057
Quai dài 48cm
Quai túi xách - Quai thắt hạt gỗ được thắt thủ công tỉ mỉ, kết hợp hạt gỗ và dây dù.