Quai hạt ngọc trang trí túi ví - Quai xách tay chuỗi hạt dài 23cm và 60cm BA083

35,000₫
Quai được kết từ hạt bẹt, có khoá 2 đầu dùng làm quai xách hoặc trang trí.
Quai hạt ngọc trang trí túi ví - Quai xách tay chuỗi hạt BA083

Kiểu A: Quai dài 23cm, đường kính hạt 1.9cm


Kiểu B: Quai dài 23cm, đường kính hạt 1.9cm - Kiểu Khoá tròn mởKiểu C: Quai dài 60cm, đường kính hạt 8mm