Pom Pom Len - Cục bông trang trí dùng trang trí thú bông, làm đồ cột tóc EB013

6,000₫

 

Pom Pom Len - Cục bông trang trí dùng trang trí thú bông, làm đồ cột tóc...
Pom Pom len - Cục bông trang trí cỡ có nhiều kích cỡ, 
Giá bán theo gói, Một gói đủ màu. Số lượng Pom Pom mỗi gói cụ thể như sau:
Cỡ  Pompom 10mm: Gói  30 cái đủ màu
Cỡ  Pompom 15mm: Gói  17 cái đủ màu
Cỡ  Pompom 20mm: Gói  10 cái đủ màu
Cỡ  Pompom 25mm: Gói  8 cái đủ màu
Cỡ  Pompom 30mm: Gói  5 cái đủ màu