Ống Đựng Kim May, Ống Đựng Kim Thêu CQ274

10,000₫

Ống Đựng Kim May, Ống Đựng Kim Thêu CQ274
Dùng đựng kim may, kim thêu. Ống nắp vặn an toàn.