Nút tròn làm mắt thú -Mắt thú may

6,000₫

Mắt, mũi thú là loại phụ liệu không thể thiếu cho các bạn chuyên làm Amigurumi. Mắt, mũi thú trang trí có nhiều loại: loại dán, loại may, loại có đuôi xoắn...

Bạn có thể dùng làm nút áo hoặc may mắt thú đều được
Một gói gồm 5 cặp mắt thú bông.