Mũi thú nhung - Mũi thú đuôi xoắn - Màu đen EA028

6,000₫

Mắt, mũi thú là loại phụ liệu không thể thiếu cho các bạn chuyên làm Amigurumi. Mắt, mũi thú trang trí có nhiều loại: loại dán, loại may, loại có đuôi xoắn...
Với loại mắt, mũi thú có đuôi xoắn dùng trong thú bông đan hoặc thú bông móc, bạn chỉ cần xoắn đuôi vào lỗ (như bắt vít).

Một gói gồm:
5 cái 10 x 11mm
Hoặc 4 cái 13 x 15mm
Hoặc 3 cái 15 x 20mm