Mặt dây trang trí bằng gỗ - Nhãn gỗ hình Cây Sự Sống - Chiếc Lá EB011

2,000₫
Mặt dây trang trí bằng gỗ - Nhãn gỗ hình Cây Sự Sống - Chiếc Lá
Mặt dây trang trí bằng gỗ
Dùng như trang trí các sản phẩm thủ công,đuôi dây áo,làm trang sức...