Len Nhung Tuyết mềm mịn, dễ đan móc, dùng đan móc thú bông, áo ấm, chăn, thảm len...

33,000₫ 35,000₫
Len Nhung Tuyết mềm mịn, dễ đan móc, dùng đan móc thú bông, áo ấm, chăn, thảm len... 
Len Nhung Tuyết còn gọi là len Nhung Chenile, cỡ sợi phồng xốp đến 6mm, lông nhung mềm mại, dễ đan móc. 
Len Nhung Tuyết cuộn 100gr dài 80m.
Dùng kim móc 4.0mm - 5.0mm. Móc thú bông dùng kim 3.5 - 4.0mm
Kim đan 7.0mm - 8.0mm