Len Nhung Baby - Nhung 2mm dùng đan móc thú bông, áo khoác , áo ghile cho bé

24,000₫
Len Nhung Baby còn gọi là Len Nhung Mini - Len Nhung 2mm. Len Nhung Baby sợi tròn, mềm mịn, thích hợp làm thú bông, đan móc áo khoác, áo ghilê cho bé... 

Len Nhung 2mm cuộn 40gr dài 148m 
Móc thú bông dùng kim móc 2.0 - 2.3mm tương ứng kim móc 2 đầu 2/0 - 3/0
Móc áo, khăn cần lỏng hơn bạn dùng kim 3.0mm.
Đan áo, khăn dùng kim đan cỡ 3.5 -  4.0mm