Kim móc Tulip - Nhật

21,000₫

Kim móc Tulip của Nhật loại tốt.
Kim chuyên dùng móc sợi, móc ren.
Số 1: 1.6 mm
Số 2: 1.5mm
Số 3: 1.3mm
Số 4: 1.25mm
Số 5: 1.1 mm
Số 6: 1.0 mm
Số 7: 0.95mm
Số 8: 0.7 mm
Số 9: 0.85mm
Số 10: 0.75mm
Số 11: 0.7 mm
Số 12: 0.6mm