Kim may len nhựa CS004 - Hoa Tay Handmade

3,000₫

 

Kim may len là dụng cụ không thể thiếu trong quá trình đan móc len sợi. Kim may len đầu tù được sử dụng khi may, nối sản phẩm, giấu mối len...
Kim may len nhựa đầu kim tù vừa dễ xỏ kim, vừa không làm tưa sợi.

Kim may len nhựa an toàn cho bé
Kim may len nhựa có 4 kích cỡ:
Kim Lớn dài 9cm
Kim Nhỏ dài 7cm
Kim Nhí dài 5.5cm
Kim Thêu nhỏ dài 4cm