Kim may len mắt vàng đầu tù CQ195

6,000₫ 18,000₫

 

Kim may len là dụng cụ không thể thiếu trong quá trình đan móc len sợi. Kim may len mắt vàng đầu tù được sử dụng khi may, nối sản phẩm, giấu mối len...
Kim may len mắt vàng loại tốt với đầu kim tù vừa dễ xỏ kim, vừa không làm tưa sợi.
Kim may len mắt vàng đầu tù cỡ nhỏ dài 5cm phù hợp cỡ len sợi nhỏ hơn 3mm