Kim Khâu Len Cong- Kim may len cong bằng Kim Loại CS002 - Hoa Tay Handmade

10,000₫


Kim Khâu Len Cong bằng Kim Loại CS002
Kim may len là dụng cụ không thể thiếu trong quá trình đan móc len sợi. Kim may len đầu tù được sử dụng khi may, nối sản phẩm, giấu mối len...
Kim may len đầu mũi cong thường dùng may ráp sản phẩm.
Kim may len cong thường dùng ráp thú bông, như ráp tay chân thú, ráp đầu, may những khu vực không thể gập sản phẩm lại.