Dụng cụ cắt chỉ an toàn - Dụng cụ cắt chỉ hình hoa có lỗ xỏ gắn dây trang trí. CQ269

39,000₫

 

Dụng cụ cắt chỉ hình hoa, có lỗ xỏ gắn dây trang trí. Dụng cụ cắt chỉ cắt từ những vị trí rãnh, có thể sử dụng trên máy bay. Dụng cụ cắt chỉ an toàn thuận tiện bỏ ví cầm tay, không làm trầy và hư hỏng các dụng cụ khác. Dụng cụ cắt chỉ an toàn có lỗ gắn dây trang trí như mạc dây chuyền, dây gắn túi trang trí. Đường kính 3cm