Đếm hàng thủ công - Đếm hàng truyền thống CQ075

8,000₫

Dụng cụ đếm hàng thuận tiện khi đan móc sản phẩm cần nhớ số mũi, số hàng.

Đếm hàng truyền thống, còn gọi là đếm hàng thủ công: Có 2 cỡ lớn và cỡ nhỏ, gắn vào đuôi kim đan. Thường dùng trong đan dòng, mỗi lần xong sẽ xoay 1 đơn vị