Chốt chặn dây nón CQ246

6,000₫


Chốt chặn dây nón, mũ có 3 màu: Màu Trắng, Màu Đen và Không Màu.
Giá bán 6.000đ/ cặp cùng màu.
Chốt chặn dây nón, mũ thường cần thiết khi làm mũ cho trẻ em, giúp cố định dây mũ nhanh chóng.