Chỉ thêu tép - Chỉ thêu tay CQ282

3,000₫

Tép chỉ thêu dài 8mm, mỗi tép chỉ gồm 6 sợi chỉ thêu.
Chỉ thêu có rất nhiều màu, Mô tả màu chọn là màu cơ bản nhất. Bạn có thể ghi chú màu hoặc mã màu, nếu có màu đó shop sẽ gửi màu đó, nếu không có shop sẽ gửi màu gần giống nhất nhé.