Cây dùi vải dùng đánh dấu và tạo lỗ trên vải, trên mút, xốp, vải dạ CQ290

8,000₫
Cây dùi vải dùng tạo lỗ, đánh dấu trên vải, mút, xốp, vải dạ tạo lỗ trên đế dép, mút bikini. Cây dùi vải dùng tạo lỗ hỗ trợ tiện ích trong kỹ thuật móc len.