Bút vẽ vải xoá được - Bút đánh dấu vải - Hàng Nhật CQ241

10,000₫


Bút vẽ vải xoá được - Bút đánh dấu vải - Hàng Nhật
Có 3 màu hồng, xanh, tím.
Mực tự bay màu 2-10 ngày hoặc bay màu ngay khi giặt nước.