Bộ dụng cụ thêu tay cơ bản cho người mới - CT001

59,000₫

 

Bộ dụng cụ thêu tay cơ bản cho người mới - Có 7 mẫu thêu cơ bản.

Bộ dụng thụ thêu tay cơ bản gồm :
1 Bảng Hướng dẫn chi tiết bằng tiếng Anh
1 vải thêu đã in sẵn
1 giấy lụa thêu đã in sẵn
set chỉ thêu đủ 2 mẫu
kim thêu đặc biệt
(tuỳ theo mẫu cụ thể sẽ có thêm hạt, kim thêu bổ sung)
Lưu ý: Set không gồm khung thêu nhé