Bộ 3 kim chờ - Kim giữ mũi loại tốt CQ196

29,000₫

Bộ 3 kim chờ sắc màu, có 3 size phổ thông.