Bộ 3 kim vặn thừng loại tốt có 2 kiểu CQ166

29,000₫


Bộ 3 kim vặn thừng loại tốt
Dụng cụ hỗ trợ rất tốt trong đan hoạ tiết, đan áo, đan khăn các kiểu.Kim đan vặn thừng là dụng cụ hỗ trợ rất tốt trong đan hoạ tiết, đan áo, đan khăn các kiểu.
Dùng trong các hoạ tiết đan vặn thừng, đan sừng trâu.
Có thể dùng giữ mũi.
Kim đan vặn thừng có loại bằng kim loại, bằng nhựa.
CQ166: 29k/bộ 3 cái vặn thừng kim loại loại tốt tổng hợp U và V
CQ214: 29k/ bộ 3 cái vặn thừng kim loại loại tốt hình chữ V
CQ078: 19k/ bộ 3 cái vặn thừng plastic hình chữ U
CQ079: 19k/bộ 3 cái vặn thừng plastic hình chữ V