Bảng quấn chỉ thêu 20 ô - Hoa Tay Handmade

15,000₫
Bảng quấn chỉ thêu 20 ô bằng nhựa dùng quấn và phân loại màu chỉ. Thuận tiện khi bạn thêu nhiều màu chỉ.
Kích thước sản phẩm 200 * 80 * 1. 5 mm / 7. 87 * 3. 15 * 0. 06
Số lượng lỗ: 20 lỗ (10 lỗ mỗi bên)
Đường kính lỗ: 15 mm / 0. 59 "