XB100- Sách tổng hợp Crochet Best Selection

250,000₫

Sách tổng hợp rất nhiều mẫu trang sức, phụ kiện trang trí.
Hướng dẫn chi tiết bằng chart hình
Sách dày 98 trang