Thước đo kim đan kim móc đa năng hình chú cừu CQ291 - Hoa Tay Handmade

30,000₫
Thước đo Kim Đan - Kim Móc  đa năng hình chú cừu.
 
Thước đo kích cỡ kim đan và kim móc, Thước có phần đo mẫu thử (stitch gauge), có kèm cắt len an toàn, tiện dụng. Thiết kế thước dễ thương hình chú cừu có màu hồng và màu tím.