Tạp chí Đan Móc Keitodama số 14

200,000₫

Keitodama là dòng tạp chí đan móc của Nhật được xuất bản mỗi năm 4 cuốn. Mỗi cuốn tạp chí Đan Móc Keitodama gồm nhiều chủ đề, giới thiệu nhiều loại kỹ thuật len sợi như Đan, Móc, Tatting, Hairpin, ...


Các mẫu được hướng dẫn bằng hình step by step hoặc chart hình rõ ràng.
Phiên bản này được TQ mua lại bản quyền nên ngôn ngữ tiếng Trung nhé.
Mỗi cuốn dày từ 190 - 230 trang.