Ruy băng thun RB019 làm băng đô, cài tóc

8,000₫

 

Ruy Băng Thun dùng trang trí các sản phẩm thủ công, làm cột tóc, băng đô, làm viền nón mũ, quai giầy cho bé... 
Ruy băng thun dùng làm băng đô, cài tóc cho bé. 1m ruy băng đủ làm 2 cái băng đô, bờm cài tóc.