SALE BỎ MẪU - Ruy Băng Giấy

11,050₫ 13,000₫

Ruy Băng Giấy dùng trang trí hàng thủ công, gói quà tặng, làm album ảnh, trang trí hoa, trang trí tiệc... thẻ quà, làm nơ trang trí,... 
Ruy Băng Giấy dùng thêu trên các sản phẩm đan móc sợi cói