Quai túi xách - Quai thắt hạt gỗ BA057

65,000₫

Quai túi xách - Quai thắt hạt gỗ BA057
Quai dài 40cm
Quai túi xách - Quai thắt hạt gỗ được thắt thủ công tỉ mỉ, kết hợp hạt gỗ và dây dù.