Quai túi xách - Quai hạt gỗ BA063

65,000₫


Quai túi xách - Quai thắt hạt gỗ BA063
Quai dài 40cm
Quai túi xách - Quai thắt hạt gỗ được thắt thủ công tỉ mỉ, kết hợp hạt gỗ và dây dù.