Nút bịt đầu kim đan CQ086

6,000₫

Nút bịt đầu kim đan thường dùng để giữ mối đan, giúp mối đan không bị tuột khi bạn tạm ngưng chưa đan tiếp. 
Nút bịt đầu kim đan rất cần thiết với các bạn hay di chuyển, đặc biệt an toàn khi nhà có trẻ nhỏ.
Nút bịt đầu kim đan bằng chất liệu Silicone, có cỡ lớn và cỡ nhỏ. Giá bán theo cặp.