Mắt thú đuôi xoắn màu đen EA012

6,000₫

Mắt, mũi thú đen xoắn dùng làm thú bông. Mắt, mũi thú là loại phụ liệu không thể thiếu cho các bạn chuyên làm Amigurumi. Mắt, mũi thú trang trí có nhiều loại: loại dán, loại may,  loại có đuôi xoắn... 
Với loại mắt, mũi thú có đuôi xoắn dùng trong thú bông đan hoặc thú bông móc, bạn chỉ cần xoắn đuôi vào lỗ (như bắt vít), bạn nên sử dụng thêm nút vặn cố định hoặc dán thêm keo.
Mũi thú đuôi xoắn có nhiều cỡ. 

Một gói gồm:
8 cái mắt cỡ 12mm
Hoặc 10 cái cỡ 10mm
Hoặc 12 cái cỡ 8mm