Mắt thú an toàn - Mắt thú có chốt vặn Màu đen EA027

6,000₫

Mắt thú an toàn -Mắt thú có chốt vặn dùng làm thú bông. Mắt, mũi thú là loại phụ liệu không thể thiếu cho các bạn chuyên làm Amigurumi. Mắt, mũi thú trang trí có nhiều loại: loại dán, loại may, loại có đuôi xoắn...
Với loại mắt, mũi thú có đuôi xoắn dùng trong thú bông đan hoặc thú bông móc, bạn chỉ cần xoắn đuôi vào lỗ (như bắt vít).

Một gói gồm:
3 cặp mắt size 5mm kèm chốt vặn 
Hoặc 3 cặp mắt size 6mm kèm chốt vặn 
Hoặc 3 cặp mắt size 8mm kèm chốt vặn 
Hoặc 3 cặp mắt size 10mm kèm chốt vặn
Hoặc 2 cặp mắt size 12mm kèm chốt vặn
Hoặc 2 cặp mắt size 14mm kèm chốt vặn
Hoặc 1 cặp mắt size 16mm kèm chốt vặn
Hoặc 1 cặp mắt size 18mm kèm chốt vặn
Hoặc 1 cặp mắt size 20mm kèm chốt vặn