Lục lạc - Chuông cầu 14mm màu bạc và màu vàng EB002

6,000₫
Một gói gồm 5 lục lac - chuông cầu đường kính 14mm. Lục lạc - chuông cầu dùng trang trí thú bông, các sản phẩm thủ công, móc khoá, có thể gắn trực tiếp hoặc bỏ vào trong sản phẩm.