Len Nhung Đũa - Len sợi to mềm mịn, đan móc thảm, chăn, mền.

40,000₫

Len Nhung Đũa cỡ sợi to, mịn và nhẹ thích hợp các dự án đan móc lớn như thảm, chăn, mền, khăn...