Kim đan trúc 18 cỡ từ 2mm đến 10mm, Kim đan trúc dài 25cm và 36cm

5,000₫ 40,000₫

Kim Đan Trúc gồm 18 cỡ 

Có các cỡ: 2.0mm/2.25mm/2.5mm/2.75mm/3.0mm/3.25mm/3.5mm/3.75mm/4.0mm
4.5mm/5.0mm/5.5mm/6.0mm/6.5mm/7.0mm/8.0mm/9.0mm/10mm

Chiều dài kim 25cm và 36cm


GIÁ CỰC TỐT: Nguyên bộ 18 size: 159.000đ