Kim đan Susan Bates Aluminum - Canada

59,000₫ 89,000₫

Kim đan Susan Bates - Thương hiệu Canada.
Kim dài 35cm
Kim đan bằng chất liệu Aluminum, kim nhẹ, rất bền. Mỗi size là mỗi màu sắc dễ thương.

Kim thanh lý bao bì rách,  chất lượng kim vẫn đảm bảo tốt nhé.