Kim đan Aluminum loại tốt CQ164

40,000₫Kim đan Aluminum loại tốt, Kim dài 35cm.
Kim đan Aluminum loại tốt có sẵn các cỡ 3.0, 3.5, 4.0 , 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0mm