Khung Thêu Gỗ CQ233

20,000₫

Khung thêu gỗ dùng trong thêu, phụ kiện làm Dreamcatcher