Khoá Càng Cua Vintage BA052

6,000₫Khóa càng cua Vintage màu đồng giả cổ, kiểu cổ điển. Khoá càng cua Vintage dùng làm móc khoá, phụ kiện túi ví.