Đếm hàng điện tử - Đếm dòng đan CQ084

25,000₫

Dụng cụ đếm hàng điện tử thuận tiện khi đan móc sản phẩm cần nhớ số mũi, số hàng.