Combo 8- 3 bộ kim đan

299,000₫ 337,000₫

Chương trình Buy More Save More.

Combo 8 gồm:
Bộ 18 Kim đan trúc dài từ size 2 - 10mm
Bộ 18 Kim đan vòng trúc từ size 2 - 10mm
Bộ 3 kim vặn thừng