Combo 47 - Happy Crochet

39,000₫ 57,000₫

Combo 47 - Happy Crochet 
Gồm: 
* 1 móc chìa khoá 3 kim móc thông dụng: 3mm, 4mm, 5mm 
* 6 kim băng đánh dấu
* 1 Kim may len mắt vàng đầu tù
 

Giá tham khảo: 
Kim Băng Đánh dấu: 6.000đ/6 cái
Kim may len mắt vàng đầu tù: 6.000đ/cái